Privacy beleid.

Een foto van EGYM Krachtcircuit bij Sport Connect

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 23 december 2023

De onderneming (”’Sport Connect”), gevestigd in Makkum en Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sport Connect acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt de onderneming zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacyverklaring zet uiteen hoe Sport Connect uw gegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.

In deze privacyverklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens er verzamelt en gebruikt worden, en met welk doel dat wordt gedaan. Sport Connect raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website, www.sport-connect.nl en gerelateerde websites en diensten. 

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Sport Connect aanbiedt, dan wordt u persoonsgegevens gedeelt met de website. Sport Connect verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct deelt. Sport Connect gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Sport Connect, dan kunnen de volgende gegevens verzamelt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Gronden voor de verwerking

Sport Connect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Sport Connect analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Sport Connect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. 
 • Sport Connect verzamelt uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Sport Connect bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig ter realisering van de doeleinden van deze privacyverklaring. In het algemeen bewaart Sport Connect persoonsgegevens van haar websitebezoekers 12 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wordt verwerkt. Als u dat wilt, kunt u direct contact met Sport Connect opnemen. Sport Connect zorgt ervoor dat een kopie van de gegevens klaarligt. Mogelijk moet uw identiteit geverifieërt worden om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die verwerkt is, niet juist is, dan kunt u contact opnemen met Sport Connect om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat Sport Connect uw informatie verwijdert, dan kunt u Sport Connect op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact opnemen met Sport Connect met betrekking tot deze verzoeken. Sport Connect zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

Sport Connect zal uw informatie niet met anderen delen zonder uw toestemming, tenzij noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met Sport Connect heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring kan Sport Connect uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal Sport Connect de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten wordt ervoor gezorgd dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen uw gegevens overdragen worden aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo ziet Sport Connect hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen deze gegevens gepseudonimiseert worden.

Cookies

Sport Connect wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen aanbieden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site worden geplaatst. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook wordt gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver wanneer van onze diensten gebruik wordt gemaakt. Dit is noodzakelijk om de diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Sport Connect gebruikt uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. We zijn niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging 

Sport Connect zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. De volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; heb je SSL (https://) geactiveerd voor je Phoenix site?
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Camerabewaking

Sport Connect maakt onderscheid tussen bemande en onbemande openingsuren. Derhalve wordt Sport Connect 24 uur per dag bewaakt met behulp van camera’s. Sport Connect mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Hier is een uitzondering op, wanneer wordt uitgegaan van bijv. diefstal, dan mag Sport Connect de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Leden van Sport Connect hebben onderstaande rechten:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.