Onze huisregels.

Een foto van EGYM Krachtcircuit bij Sport Connect

Samen een schone club.

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht
 • Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters
 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten
 • Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden
 • Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden

Samen een veilige club.

 • Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn
 • Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen
 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de kasten. Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van Sport Connect
 • Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sport Connect

Samen in rust en privacy.

 • Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan
 • Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club
 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club

Samen op ieder moment sporten.

 • Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan
 • Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club
 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club
 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt
 • Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben als je de club betreedt
 • Tijdens de reguliere openingstijden is iedereen vanaf 12 jaar toegestaan om te sporten op de club
 • Voor toegang tot de club tijdens onbemande openingstijden is de minimale leeftijd 18 jaar. Leden tussen de 16 en 18 jaar zijn onder begeleiding van een ander lid ook welkom
 • Indien je sport tijdens onbemande openingstijden, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt op de club.
 • De aanwijzingen van het personeel van Sport Connect dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; Sport Connect is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar club en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden